Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen kan alleen schriftelijk door het invullen van het uitschrijfformulier. Belangrijk: dit moet uiterlijk voor 1 december van het lopende verenigingsjaar ingestuurd zijn.

Uitschrijven als lid

Als je dit specifiek kunt omschrijven kunnen we dit sneller verwerken.